Ezoterija

Ezoterija je skup znanja, tehnika, učenja i metoda pomoću kojih se spoznaju tajne zakona o životu. To je i religijsko učenje koje se bavi zakonitostima nevidljivog i vidljivog. Putem ezoterije želi se dovesti osobu do istinske spoznaje i to preko unutarnjeg prosvijetljenja.

Još se neke metode vežu uz samu ezoteriju a to su reiki, tarot, bioenergija, meditacija, joga, numerologija, hipnoza. Ovom učenju pripadaju i kabala, okultizam, misticizam, alkemija, antropozofija, spiritizam, teozofija i to sve zajedno sa New Age doktrinom.

Ezoterija se dijeli na tri kategorije:

1. Filozofska ezoterija - novoplatonizam, New Age, teozofija.
2. Religijska ezoterija - sufizam, kabala, budizam.
3. Okultna ezoterija - tantra, šamanizam, magijski i alkemijski taoizam, gnosticizam i hermetizam.