Polica privatnosti

Svi imaju pravo na privatnost te se i u ovom slučaju prava korisnika usluga poštuje. Savjetnici se obavezuju da neće kršiti prava privatnosti te se razgovor i osobni podaci neće prenositi na treću osobu. Sve informacije ostat će u tajnosti.